Què és l’orientació sexual?

L’orientació sexual és una atracció emocional , romàntica , sexual o afectiva continuada cap a altres. L’orientació sexual va des de la heterosexualitat exclusiva fins l’homosexualitat exclusiva i inclou diverses formes de bisexualitat (les persones bisexuals són aquelles que poden experimentar una atracció sexual, emocional i afectiva cap a persones del seu mateix sexe i de l’altre sexe). A les persones amb una orientació homosexual se les anomena de vegades “gai” (tant homes com dones) o “lesbianes” (només a les dones).
L’orientació sexual és diferent de la conducta sexual perquè es refereix als sentiments i al concepte d’un mateix. Les persones poden o no expressar la seva orientació sexual en les seues conductes .

És l’orientació sexual una elecció?

No, els éssers humans no poden triar ser gai o heterosexuals . Per a la majoria de les persones , l’orientació sexual apareix a principis de l’adolescència sense cap experiència sexual prèvia. Si bé podem triar actuar d’acord amb els nostres sentiments, els psicòlegs no consideren l’orientació sexual una elecció conscient que pugues canviar-se voluntàriament .

És l’homosexualitat una malaltia mental o un problema emocional?

No, els psicòlegs, psiquiatres i altres professionals de la salut mental concorden que l’homosexualitat no és una malaltia, un trastorn mental ni un problema emocional. Més de 35 anys d’investigació científica objectiva i ben dissenyada han demostrat que l’homosexualitat, en si mateixa, no s’associa amb trastorns mentals ni problemes emocionals o socials. Es creia que l’homosexualitat era una malaltia mental perquè els professionals de la salut mental i la societat tenien informació molt poc objetiva.

Per què el procés de donar a conèixer la seua orientació sexual és difícil per a algunes persones gai, lesbianes i bisexuals?

Sovint, les persones lesbianes, gai i bisexuals senten por, se senten diferents i soles quan s’adonen que la seua orientació sexual és diferent de la normal i depenent de les seues famílies i comunitats, poden haver de lluitar contra els prejudicis i la poca informació sobre l’homosexualitat.
Els joves i adolescents poden sentir-se especialment vulnerables als efectes nocius dels prejudicis i estereotips. També poden témer ser rebutjats per la família, amics, companys de treball i institucions religioses o perdre els seus llocs o ser objecte d’actes d’hostilitat a l’escola si es descobreix la seua orientació sexual.

Què es pot fer per superar el prejudici i la discriminació que experimenten els homes gai, les lesbianes i els bisexuals?

Les investigacions van descobrir que les persones que tenen actituds més positives cap als homes gai, les lesbianes i els bisexuals són aquelles que diuen que coneixen bé a una o més persones gai, lesbianes i bisexuals, sovint com amic o company de treball. Per aquest motiu, els psicòlegs creuen que les actituds negatives cap a les persones gai com a grup són prejudicis que no es basen en l’experiència real sinó en estereotips i falta d’informació. Així mateix, la protecció contra la violència i la discriminació és molt important , de la mateixa manera que ho és per a qualsevol altre grup minoritari.

Per què és important per a la societat estar millor conscienciada sobre l’homosexualitat?

És probable que en conscienciar totes les persones sobre la seua orientació sexual i homosexualitat es redueix el prejudici “antigai”. La informació precisa sobre l’homosexualitat és especialment important per als joves que estan tot just descobrint i buscant entendre la seua sexualitat , ja siga homosexual, bisexual o heterosexual. Els temors a que més persones es tornen gai, per l’accés a aquesta informació, no tenen fonament , ningú no fa que algú es torne gai ni heterosexual, ni bixesual per molta informació que tinga

Estan tots els homes gai i bisexuals infectats amb VIH?

No, aquest és un mite comú. En realitat, el risc d’exposició al VIH està relacionat amb la conducta d’una persona, no amb la seua orientació sexual. El que és important recordar sobre el VIH / SIDA és que contraure la malaltia o contagiar-la és una cosa que es pot prevenir mitjançant la pràctica de sexe segur i no compartint drogues .