L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) són els estudis mínims obligatoris a Espanya. En finalitzar esta etapa, existixen diferents opcions tant si has obtingut la titulació com si no l’has aconseguida. Abans que faces la teua elecció, és important que intentes definir el teu objectiu professional. Per a això, pregunta’t on et veus en un futur, quin tipus de treball t’agradaria realitzar i en quin sector. Tria segons el que t’agrada, no el que trien els teus amics o amigues. I també pensa que a Xàbia l’oferta no és tan ampla com a València per exemple.

Amb l’ESO aprovada

Si has superat l’ESO, pots triar entre les següents opcions:
Batxillerat. Estudis de caràcter general organitzats en diferents itineraris que preparen per a l’accés a la universitat.
Cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional. Titulacions específiques classificades per famílies professionals amb un caràcter principalment pràctic dirigides a la ràpida incorporació en el mercat laboral.
Ensenyaments artístics. Superant una prova específica d’accés podràs cursar cicles formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny i ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa.
Ensenyaments esportius. Superant les proves específiques d’accés pots accedir a cicles formatius de grau mitjà i graduar-te com a tècnic esportiu en una de les especialitats.
Formació no reglada. Cursos específics no regulats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, com acadèmies, cursos a distancia,…
Formació Professional per a l’Ocupació. Estudis de diferent tipologia dirigits a adquirir competències professionals. Creama ofereix cursos interessants.
Ensenyaments d’idiomes. Pots perfeccionar i ampliar els teus coneixements en diverses llengües mitjançant els certificats oficials d’idiomes.

Sense l’ESO aprovada

Si no has aconseguit obtindre el títol de Graduat en ESO, tens diferents alternatives per a continuar formant-te:
Formació Professional Bàsica. Ensenyaments amb una orientació pràctica per a accedir al mercat laboral o continuar amb estudis d’FP de grau mitjà.
Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà. Per a poder presentar-te a esta prova has d’haver complit 17 anys. En superar-la, podràs accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.
Curs de formació específic d’accés a grau mitjà. Si aproves este curs, podràs accedir directament al cicle de grau mitjà d’FP de l’especialitat que desitges.
Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a adults. Estudis bàsics que permeten obtindre el Graduat en ESO a majors de 18 anys. A l’EPA de Xàbia trobaràs aquesta opció
Ensenyaments artístics. Has de superar dos proves, una general i una altra específica, per a accedir a cursar cicles formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny. També pots cursar ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa, realitzant la corresponent prova específica.
Ensenyaments esportius. Per a cursar cicles formatius de grau mitjà d’estos ensenyaments, has de superar una prova d’accés general i una prova d’específica.

Ensenyaments d’idiomes.

Si vols acreditar els teus coneixements en idiomes, pots realitzar cursos específics per a obtindre els certificats oficials.

Un últim consell: estudia totes les opcions que tens al teu abast abans de prendre decisions. I no oblides que al centres educatius hi ha un servei d’orientació. També pots passar-te per la Casa de Cultura on el departament de Joventut pot ajudar-te a conèixer les diferents opcions